igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg
Telefon, sjuk- och frånvaroanmälan

Anmäl till respektive arbetslag:

Förskolan:         0176-558 81

F-1:                     0176-552 88

2-3:                     0176-169 36

4-6 och 7-9 anmäls direkt på Skola24:

https://freinetskolanmimer.skola24.se/

eller via telefonsvarare på telefonnummer: 0515-77 66 46

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org